Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tárd fel lelked mélyének titkait!

2011.03.04

                               Tárd fel lelked mélyének titkait ! 


Bozsidár Anita  

„Bárcsak tudnám, mit követtem el!” – sóhajtunk fel tekintetünket az égre emelve, mikor úgy érezzük, életünk már megint döcögősebben alakul a kelleténél. Mi inkább azt kérdezzük: mit tehetsz, hogy simábbá varázsold az előtted álló utat.


Hérakleitosz azt mondja, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Fizikai értelemben valóban nem, de ha jobban belegondolunk, életünk során bizony megesik, hogy nemcsak kétszer, de akár többször is vígan belegyalogolunk ugyanabba a folyamba. 
Tény, az emberek többsége nem veszi ezt észre, mások ugyan felfigyelnek rá, de nem tesznek erőfeszítéseket, hogy bármin is változtassanak. A harmadik csoport pedig felismeri, rá is lép a változás útjára, igaz, kevesen érnek közülük célba.
 

sshot-2011-03-04--10-.jpg 

Rébuszokban beszélünk? Akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, milyen élethelyzetekre is gondolunk! Ismerős, hogy a hivatalokban folyton lekezelnek minket, míg a szomszédasszonnyal pedig mindig olyan készségesek? A munkahelyen mindig minket találnak meg az áskálódó intrikusok, a többieket soha? Az anyagi helyzetünk nem javul, még akkor sem, ha többletjövedelemre teszünk szert? A párkapcsolataink sorra zátonyra futnak, pedig mi úgy véljük, mindent megteszünk, hogy boldogak és tartósak legyenek? Mintha egy ördögi körben lennénk, melyből nincs kiszállás.

A jó hír, ezeket a folyamatokat meg lehet állítani, át lehet alakítani, hogy számunkra ideális fordulatot vegyenek a hétköznapjaink és az egész életünk. Ráadásul mindenféle hókuszpókusz, mágia, ráolvasás nélkül. A kulcs az igazán mély és valós önismeret: önmagunk, a lelkünk legmélyére kell hatolni, le egészen a problémák gyökeréig, hogy megértsük, mit miért teszünk, hogy felismerjük, mikor a körben tartó erők visszafognak minket, és tegyünk ellene.

Egyszóval rá kell ébrednünk önmagunkra, ön-tudatosabbá kell formálni életünket, gondolkodásmódunkat. Járhatunk önismereti csoportba, pszichológushoz, tanulmányozhatjuk a téma egyre bőségesebb szakirodalmát. Az egyik kapaszkodó az enneagram is lehet. A szó görög eredetű, az ennea = kilenc és a gramma = rajz szavakból származik, és egy kilencoldalú alakzatra, sokszögre utal, melynek csúcsain egy-egy alapkaraktert találhatunk.
 

sshot-2011-03-04--11-.jpg 

Ám még mielőtt belevágnánk az enneagram részletesebb taglalásába, tegyünk egy kis kitérőt a személyiségünk, karakterünk háza táján. A mindennapi életben mutatunk valamit magunkból a társainknak, s viszonylag jól megjósolható, bizonyos helyzeteket hogy fogunk lereagálni. Ez a személyiségünk, mely a szocializáció során alakul ki, amolyan védőburok. Egy réteggel mélyebben található a karakterünk, ez tartalmazza alapmotivációinkat, gyermekkori élmények hatására kristályosodik ki, melyeket szeretnénk elnyomni. Végül, a személyiségünk és karakterünk rétegei alatt található az esszenciánk, valódi lényünk, melyet csak kevesen ismerünk fel, de valamilyen mértékben, tudat alatt mindannyian kapcsolatban vagyunk vele. „Ha ezt a három réteget feltárjuk, megismerjük, és eljutunk az esszenciánkig, akkor már képesek lehetünk magasabb szintekre emelni személyiségfejlődésünket. Az enneagram a megismerés folyamatához nyújthat segítő kezet.” – mondja Marunák Mária grafológus, aki hivatásában és magánéletében egyaránt sikeresen használja az enneagram rendszerét.

Mint már fentebb említettük, az enneagram kilenc karakterrel dolgozik, három fő csoportba, úgynevezett triádokba osztva őket: az ösztönösbe, az érzőbe és a gondolkodóba.

Az ösztönös triádba tartozók autonómiára törekszenek, gyakran megjelenik náluk a düh, az agresszió és az elfojtások. Az érzők külső figyelemre, elismerésre vágynak, sokszor hamis énképet dédelgetnek magukról, a mélyben a szégyen érzése munkál bennük. A gondolkodó csoport tagjait a mélyből a félelem, a biztonság utáni vágy mozgatja. Autonómiára törekszenek, ám szorongásaik felemészthetik őket.

Kiemeljük, egyik triád se jobb vagy rosszabb a másiknál, mindegyiknek megvannak a maga erősségei és gyengítő pontjai. Ugyanígy az egyes személyiségtípusokat se lehet rangsorolni. Előfordulhat, hogy a tanulmányozásuk közben azt mondjuk magunkban, de jó lenne, ha én ez lennék, és csalódottan jövünk rá, hogy pont az illik ránk, amelyet a legkevésbé tartunk szimpatikusnak. Ennek is oka van, egyrészt, hogy meg kell tanulni elfogadni önmagunkat, másrészt alig ismerjük mély önvalónkat.

Megjegyezzük, a legtöbb esetben nem megy önmagunk valamelyik típusba sorolása egyik percről a másikba. Alaposan meg kell ismerkedni a kilenc személyiséggel, elgondolkozni rajtuk és tudatosan ráirányítani a figyelmünket önmagunkra. Ez egy folyamat, melyet meg és át kell élni.
 

sshot-2011-03-04--12-.jpg 

A személyiségeket több aspektusból is meg lehet közelíteni, a téma szakirodalma már hazánkban is egyre szélesebb spektrumú, érdemes minél több írásban elmerülni, átgondolni, feldolgozni az olvasottakat – esetleg felkeresni egy tanfolyamot. Mindegyik személyiséget egy-egy számmal és névvel (ez változó lehet) nevezték el a rendszer kidolgozói, fejlesztői. Érdemes tudni, hogy a triádok nem úgy vannak elrendezve, hogy 1-3-ig az egyik, 4-6-ig a második és 7-9-ig a harmadik triádot találjuk. Mi itt és most a számozás sorrendjében mutatjuk be a személyiségeket, dióhéjban, mintegy ízelítőt adva a legeslegfőbb ismérveikről.

1-es típus: Perfekcionista

Az ösztönös triádba sorolható, szervezett, rendszerető, célorientált, elutasítja a restséget, nehezen fogadja el, hogy egy problémának több megoldása is létezhet. Tudatosítania kell magában, hogy a boldogsághoz az út nem feltétlenül a tökéletességen keresztül vezet, meg kell tanulnia elfogadni önmaga és mások hibáit. Különben állandó, bensőjében fortyogó düh emésztheti.

2-es típus: Adakozó

Az érző triászba tartozik. Empatikus, őszinte, melegszívű, gondoskodó karakter. Hajlamos az önfeláldozásra, az érzelgősségre. A segítő szakmákban szép sikereket érhet el, hiszen itt megélheti a segítségnyújtás örömét. Gyakran érezheti azonban úgy, hogy hiába teszi ki a lelkét másokért, azok nem értékelik. Meg kell tanulnia kordában tartania a nagy segítő vágyát, rá kell döbbennie, hogy önmagáért is lehet szeretni, nemcsak a szolgálataiért.

3-as típus: Színész

Még mindig az érző triászban járunk. Sikeres, eredményes típusnak is nevezik. Magabiztos, megnyerő, ambiciózus, fontos számára a társadalmi pozíció és a személyes előrejutás. Nagyon fontos számára, hogy milyen képet mutat magáról másoknak, hogyan ítélik meg. Sajnos, előfordulhat vele, hogy átesik a ló másik oldalára, túlvállalja magát, és ekkor kicsúszhat a talaj a lába alól, tisztességtelen módszerekhez folyamodhat céljai elérése érdekében. El kell fogadnia önmagát, az érzéseit és azt, hogy akkor is szerethető, ha időnként nem tesz le 120%-ot az asztalra. 
 

sshot-2011-03-04--13-.jpg


4-es típus: Romantikus

Az érző triász harmadik tagja. Befelé forduló, introvertált, érzékeny, csendes, hajlamos önmaga túlfigyelésére. Úgy érezheti, körülötte mindenki boldog, csak ő nem, és ezért nagyon sajnálhatja önmagát. Ha sikerül ezen túllépnie, ihletett, kreatív, folyamatosan megújulni képes, izgalmas személyiséggé válhat.

5-ös típus: Megfigyelő

A megfigyelővel, vagy szakértővel át is léptünk a gondolkodó triászba. Elmélyült, intellektuális, kíváncsi, éleslátó. Független, megvan benne az újító hajlam csírája, komplex elméletek felépítésére lehet képes, néha még enni is elfelejthet, mikor elmélyed valamiben. Egyéni látásmódjának köszönhetően érdeklődési területén úttörő munkát végezhet. Veszélyforrása, hogy elszakadhat a valóságtól, elszigetelődhet. Tudatosítania kell magában, hogy az egészséges személyiségnek nem szabad az elme védőfala mögé bújnia az érzelmek elől.

6-os típus: Lojális szkeptikus

A gondolkodó triász második tagja. Fél, de tagadja. Biztonságra törekszik, megbízható, szorgalmas, felelősségteljes. Azonban belül szorong, stresszel. Nem bízik önmagában. Ez esetenként a tekintéllyel, hatalommal való szembefordulásban is megnyilvánulhat nála. Így leplezheti bizonytalanságát. Ha megtanulja elfogadni, hogy a világ nem egy veszedelmes hely, ahol minden bokorban ellenség bújik meg, és hogy vannak értékei, melyekért szerethető, amiért tisztelni lehet, akkor elérheti az áhított lelki stabilitást és önmaga is meg fog lepődni rajta, mennyi mindenre képes.

7-es típus: Rajongó

A gondolkodó triász harmadik tagja. Mint egy pillangó, ami virágról virágra száll. Folyamatosan az új élményeket, örömöket keresi. Elbűvölő, ellenállhatatlan személyiség. Ide-oda ugráló figyelme azonban felületességhez, az örömök túlzott hajszolásához vezethet. Amennyiben megzabolázza csapongó énjét és egy célra összpontosít, kiváló teljesítményt nyújtó, hálával telt emberré válhat.

8-as típus: Harcos

Visszatértünk oda, ahonnan elindultunk, az ösztönös triádhoz. A Harcos magabiztos, erős, rámenős. Nem fél belemenni a konfliktusba, főként ha az irányítás a tét. Másokat nehezen enged közel magához. Amennyiben a hatalomvágy uralkodik el rajta, nagyon nehéz kijönni vele. Ám ha a személyisége egészséges, nagy önuralommal rendelkező emberré válhat, aki mások életének jobbá tételére kötelezi el magát.

9-es típus: Békítő

Az ösztönös triász harmadik tagja, vele zárul be a kör. Elfogadó, kedves, laza, kiegyensúlyozott, a konfliktust lehetőleg kerüli. Képes lehet rá, hogy a legviharosabb konfliktust is elsimítsa maga körül. Bizonyos esetekben azonban lehet, hogy nem a békítő énje tör a felszínre, hanem a rest, tunya, ilyenkor passzívvá válik, nem igazán fogékony a világ dolgaira. Meg kell tanulnia, hogy önmagunk érvényesítése nem bűn, főleg akkor nem, ha azt nem mások eltiprásával érjük el.

Mint ahogy már utaltunk rá, a fenti leírások csupán egy-egy morzsái egy nagy, átfogó rendszernek. Arról se szabad megfeledkeznünk, hogy a természetben is ritka, hogy valami pusztán fekete vagy fehér legyen. Ez igaz az enneagramra is. Ritka, mikor valakit százszázalékban besorolhatunk egy adott kategóriába. A legtöbb esetben az mondható, hogy az illető az egyik típusba tartozik és ezt átszínezi a mellette lévő karakterek egyike. Emellett, attól függően, éppen milyen mértékű a személyiség fejlődése, a saját személyiségét pozitívan befolyásoló karakter felé is mozdulhat, vagy éppen ellenkezőleg, negatív irányba is elindulhat. Azonban semmi sincs kőbe vésve, az enneagrammal feltárhatóak a személyiség rejtett dinamikái, így láthatjuk, hogy jó úton járunk-e, és ha nem tetszik, amit tapasztalunk, a segítségével általunk ideálisnak tekinthető célokat tűzhetünk ki magunk elé, melynek elérésében és az arra való tudatos irányításban jó darabig számíthatunk a kilenc részre osztott tipológiára.


Lektorálta: Marunák Mária
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.